You are here

Sveřep jalový

Bromus sterilis


Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Jednoročná až prezimujúca voľne trsovitá tráva vlhkejších pôd. Steblá sú priame, hladké, lysé, 20 až 80 cm dlhé. Klásky sú veľké v latách s dlhými zahnutými vetvami, ostnaté.

Rozlišovacie znaky


Jazýček dlhý, hlboko rozdelený na dlhé, úzke, čiarkovité výseky.

Obdobie vzchádzania


jeseň, jar