You are here

Štítnatci

Štítonoš - dospělecSilně poškozená rostlina štítonošemŠtítonoš - larva

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia repy

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Štítnatec škvrnitý Cassida nebulosa Chrobák: 5–7,5 mm dlhý, ploché, široko oválne telo, zeleno sfarbené, s malými hnedými škvrnkami na krovkách, spodná strana čierna. Hlava je schovaná pod hrudným štítom, krovky majú pozdĺžne rebrá a rady zložené z jednotlivých bodov. Larva: 7–9 mm dlhá, svetlozeleno až zeleno sfarbená, s krátkymi, rozšírenými setami na okrajoch. Štítnatec kanálikový Cassida nobilis Chrobák: 3,5–6 mm dlhý, krátko oválny, hnedé krovky pokryté zlatými, striebornými alebo svietivo zelenými pozdĺžnymi pruhmi. Spodná strana čierna, rovnako ako hlava ukrytá pod svetlozeleným hrudným štítom. Larva: je podobná larve štítnatca škvrnitého, avšak nedosahuje jej dĺžku, má škvrnitú hlavovú schránku.

Príznaky, možnosti zámeny


Larvy štítnatca škvrnitého spôsobujú najprv okienkovanie, neskôr dierkovanie. Staršie larvy spôsobujú aj bočný požer, ktorý event. prechádza do skeletovania. Najprv nespočetné malé požerky sú pre štítnatca typické. Neskoršie skeletovanie sa môže zameniť aj s poškodením od húseníc mory gama. Poškodenie od štítnatca sa však šíri od okrajov pozemku (presun z prvých hostiteľov - mrlíkovitých burín). Larvy štítnatca kanálikového spôsobujú podobné príznaky ako larvy štítnatca škvrnitého, ale požerky nie sú tak početné.

Biológia


Štítnatec škvrnitý: vajíčka nie sú kladené na repu, ale larvy ju skôr napadajú až po tom, čo zničia svojich prvých hostiteľov – mrlíky. Asi po 3 týždňoch požeru na spodnej strane listov sa larvy kuklia. Asi po 8 dňoch sa liahne mladý chrobák. Od konca júla sa sťahuje späť na mrlíky. Štítnatec pruhovaný: koncom apríla chrobák prilieta do porastu a absolvuje asi týždenný úživný požer. Samička kladie 150–250 vajíčok jednotlivo na zárodočné lístky, rapíky a spodnú stranu listov repy. Po prebehnutí štádia larvy sa mladé chrobáky objavujú v druhej polovici júla.

Hospodársky význam


Význam štítnatca škvrnitého silne poklesol od čias, kedy sú porasty cukrovej repy udržiavané pomocou herbicídov prakticky bez burín. Hoci je štítnatec kanálikový svojím vývojom úplne viazaný na repu, má v strednej Európe iba príležitostný a miestny význam.