Staráme sa o našu planétu

Keď Syngenta v roku 2014 predstavila projekt „Good Growth Plan“, ktorý sa snaží o celkové zlepšenie podmienok v poľnohospodárstve, mohli sa zdať niektoré z jeho cieľov príliš ambiciózne. Opak je ale pravdou a niektoré z jeho pilierov takmer dosiahli ciele nastavené do roku 2020 už v minulom roku.

Ako napríklad projekt ,Pastva pre včely‘, ktorý realizujeme v Českej republike a na Slovensku. Kľúčovým globálnym cieľom bolo rozšírenie a podpora biodiverzity na piatich miliónoch hektároch pôdy na celom svete. Od začiatku projektu do konca roku 2016 sme celkovo dosiahli už úctyhodných 4,9 miliónov hektárov. To však neznamená, že v tomto úspešnom projekte nebudeme pokračovať.

Naďalej sa venujeme tiež školeniu v oblasti bezpečného používania našich prípravkov, ktorými od roku 2014 prešlo viac než 17 miliónov pestovateľov z celého sveta.

  • Projekty na podporu biodiverzity a ochranu pôdy sú už na 9 miliónoch hektárov

  • Celkovo spolupracujeme s viac než 3700 farmami v 42 krajinách

  • Referenčné farmy naďalej prekonávajú nastavené ukazovatele

  • Produktivita drobných pestovateľov stúpla vďaka našim programom o 8 %

„Good Growth Plan“ je podľa slov výkonného riaditeľa Syngenty Erika Fyrwalda príkladom, ako Syngenta pracuje. Vďaka takýmto projektom môže generované dáta ďalej poskytovať pestovateľom a tým im pomôcť dosahovať efektívnejšie výsledky. Samozrejmosťou  sú aj benefity, ktorými množstvo projektov obohacuje životné prostredie. "Chceme náš plán ďalej rozvíjať a našou pomocou pestovateľom zlepšiť efektivitu používania vody a redukovania uhlíkových emisií. Partnerstvo s našimi zákazníkmi, dodávateľmi, ale aj ďalšími subjektami potravinového reťazca nám umožní lepšie napĺňať náš cieľ zabezpečenia bezpečných potravín pre všetkých a prispievať k starostlivosti o našu planétu,“ dodáva Erik Fyrwald.

2016: Šesť záväzkov, rok tretí

Zvýšiť úrody plodín

V roku 2016 sme spolupracovali s viac než tisíckou referenčných fariem (za účelom porovnania s viac než 2700 farmami s podobnými podmienkami), ktoré aplikovali naše pestovateľské  protokoly a zvýšili produktivitu o 1,2 % nad stanovené dáta. To je o 3,8 % viac než výsledky porovnateľných fariem.

Zachrániť poľnohospodársku pôdu

Programy Syngenty pomohli v roku 2016 zlepšiť kvalitu pôdy na viac než 1,9 miliónoch hektárov, čo predstavuje 40 % stanoveného objemu do roku 2020. Nárast v roku 2016 vznikol predovšetkým vďaka lepšej integrácii týchto programov do komerčnej ponuky.

Posilniť biodiverzitu

V roku 2016 sme podporili rozširovanie biodiverzity na ďalších 3,3 miliónoch hektárov v  34 krajinách. Vyvinuli sme novú metodológiu na zhodnotenie environmentálnych a socioekonomických vplyvov biodiverzity a spoločne s konzervačnými komunitami chceme ukázať politikom význam konektivity v krajine.

Podporiť drobných poľnohospodárov

16,6 miliónov drobných poľnohospodárov sa zapojilo do projektov na zvýšenie produktivity, ktorá sa meria pomocou referenčných fariem. V roku 2016 to bol nárast o 8 % .

Chrániť zdravie ľudí

Spolu s našimi partnermi sme v roku 2016 preškolili 6,8 milióna ľudí v oblasti bezpečného používania našich produktov a zlepšovania poľnohospodárskych praktík. Celosvetovo spolupracujeme s organizáciou Solidaridad.

Postarať sa o každého pracovníka

Naše programy na férové pracovné podmienky pokryli v roku 2016 82 % našich dodávateľov osiva vrátane všetkých našich dodávateľov osiva v Latinskej Amerike a oblasti Ázie a Pacifiku. 73% našich komerčných kvetinových fariem má certifikáciu GLOBAL G.A.P. a 24 % je certifikovaných G.R.A.S.P. Navyše dve tretiny z našich dodávateľov chémie sú zapojené do nášho programu „Udržateľného dodávateľstva“.

plán_úspešného_rovoja