You are here

Šrucha zelná

Portulaca oleracea 


Zaradenie škodlivého činiteľa


Dvojklíčnolisté buriny

Popis


Jednoročná, často plazivá bylina piesčitých pôd teplejších oblastí. Stonka je mäsitá, pevná, často načervenavá. Kvety malé, nápadne žlté, usadlé.

Obdobie vzchádzania


Leto

corn syngenta

Lumax 537,5 SE

Selektívny herbicíd určený na kontrolu širokého spektra burín v kukurici.