Spoznajte technológiu Artesian

Spoločnosť Syngenta už dlhú dobu sleduje zmeny v klíme, predovšetkým roky s podpriemerným množstvom zrážok a nadpriemernými teplotami. Voda bude stále vzácnejšou komoditou. Ako inovatívna spoločnosť sa snažíme prinášať neustále nové riešenia, inovácie a technológie, ktoré dopady týchto zmien zmierňujú. Jednou z týchto technológií je i Artesian.

Hybridy uvádzané pod značkou Artesian™ garantujú:

  • Výnimočnú schopnosť hospodáriť efektívne s dostupnou vodou (geneticky podmienená vlastnosť) a cez túto schopnosť poskytovať stabilne vyššiu úrodu v stresových podmienkach
  • Vynikajúcu výkonnosť a úrodu aj na vlahovo optimálne zásobených stanovištiach
  • Zachovanie činnosti fotosyntetického aparátu za sucha a robustný koreňový systém schopný zabezpečiť pre rastlinu vodu i na suchších lokalitách

 

Suchovzdorná kukurica Artesian

SY GloriusFAO 260 siláž, FAO 250 zrnoSláva, ktorá nezhasne
SY ImpulseFAO 280 zrno, FAO 270 silážNový impulz v boji proti suchu  
SY Zephir FAO 360 zrnoKlenot na vašich poliach 
SY FabioFAO 440 zrnoVysoké úrody za všetkých podmienok
SY PremeoFAO 400 zrnoVýkon a stabilita na druhú
SY MinvervaFAO 420 zrnoMaximálny výkon i stabilita
SY CariocaFAO 460 zrnoAko stvorená pre teplé oblasti
SY HeliumFAO 600 siláž, FAO 540 zrnoPrvý Artesian silážny hybrid

Presvedčte sa vo videu: