You are here

Spoznajte technológiu Artesian

Spoločnosť Syngenta už dlhú dobu sleduje zmeny v klíme, predovšetkým roky s podpriemerným množstvom zrážok a nadpriemernými teplotami. Voda bude stále vzácnejšou komoditou. Ako inovatívna spoločnosť sa snažíme prinášať neustále nové riešenia, inovácie a technológie, ktoré dopady týchto zmien zmierňujú. Jednou z týchto technológií je i Artesian.

Hybridy uvádzané pod značkou Artesian™ garantujú:

  • Výnimočnú schopnosť hospodáriť efektívne s dostupnou vodou (geneticky podmienená vlastnosť) a cez túto schopnosť poskytovať stabilne vyššiu úrodu v stresových podmienkach

  • Vynikajúcu výkonnosť a úrodu aj na vlahovo optimálne zásobených stanovištiach

  • Zachovanie činnosti fotosyntetického aparátu za sucha a robustný koreňový systém schopný zabezpečiť pre rastlinu vodu i na suchších lokalitách

V ponuke máme tieto hybridy Artesian™ :

Suchovzdorná kukurica Artesian - vyberte si z našej ponuky:

SY Glorius (FAO 260) NOVINKA 2021 Sláva, ktorá nezhasne
SY Impulse (FAO 280)   Nový impulz v boji proti suchu  
SY Photon (FAO 300)   Majstrovský výkon fotosyntézy
SY Ignis (FAO 360) NOVINKA 2021 Výkon, stabilita, flexibilita
SY Zephir  (FAO 360)   Klenot na vašich poliach 
SY Orpheus (FAO 380)   Stabilita bez kompromisov
SY Premeo (FAO 400)   Výkon a stabilita na druhú
SY Minverva (FAO 430) NOVINKA 2021 Maximálny výkon i stabilita
SY Carioca (FAO 460)   Ako stvorená pre teplé oblasti
SY Helium  (FAO 600)   Prvý Artesian silážny hybrid

 

 

Presvedčte sa vo videu: