Spoznajte technológiu Artesian

Spoločnosť Syngenta už dlhú dobu sleduje zmeny v klíme, predovšetkým roky s podpriemerným množstvom zrážok a nadpriemernými teplotami. Voda bude stále vzácnejšou komoditou. Ako inovatívna spoločnosť sa snažíme prinášať neustále nové riešenia, inovácie a technológie, ktoré dopady týchto zmien zmierňujú. Jednou z týchto technológií je i Artesian.

Hybridy uvádzané pod značkou Artesian™ garantujú:

  • Výnimočnú schopnosť hospodáriť efektívne s dostupnou vodou (geneticky podmienená vlastnosť) a cez túto schopnosť poskytovať stabilne vyššiu úrodu v stresových podmienkach

  • Vynikajúcu výkonnosť a úrodu aj na vlahovo optimálne zásobených stanovištiach

  • Zachovanie činnosti fotosyntetického aparátu za sucha a robustný koreňový systém schopný zabezpečiť pre rastlinu vodu i na suchších lokalitách

V ponuke máme tieto hybridy Artesian™ :

Suchovzdorná kukurica Artesian - vyberte si z našej ponuky:

SY GloriusFAO 260 siláž, FAO 250 zrnoSláva, ktorá nezhasne
SY ImpulseFAO 280 zrno, FAO 270 silážNový impulz v boji proti suchu  
SY PhotonFAO 300 zrno, FAO 290 silážMajstrovský výkon fotosyntézy
SY Zephir FAO 360 zrnoKlenot na vašich poliach 
SY OrpheusFAO 380 siláž, FAO 380 zrnoStabilita bez kompromisov
SY PremeoFAO 400 zrnoVýkon a stabilita na druhú
SY MinvervaFAO 420 zrno, FAO 420 silážMaximálny výkon i stabilita
SY CariocaFAO 460 zrnoAko stvorená pre teplé oblasti
SY Helium FAO 600 siláž, FAO 540 zrnoPrvý Artesian silážny hybrid

Presvedčte sa vo videu: