You are here

Spoznajte technológiu Artesian

Spoločnosť Syngenta už dlhú dobu sleduje zmeny v klíme, predovšetkým roky s podpriemerným množstvom zrážok a nadpriemernými teplotami. Voda bude stále vzácnejšou komoditou. Ako inovatívna spoločnosť sa snažíme prinášať neustále nové riešenia, inovácie a technológie, ktoré dopady týchto zmien zmierňujú. Jednou z týchto technológií je i Artesian.

Hybridy uvádzané pod značkou Artesian™ garantujú:

  • Výnimočnú schopnosť hospodáriť efektívne s dostupnou vodou (geneticky podmienená vlastnosť) a cez túto schopnosť poskytovať stabilne vyššiu úrodu v stresových podmienkach

  • Vynikajúcu výkonnosť a úrodu aj na vlahovo optimálne zásobených stanovištiach

  • Zachovanie činnosti fotosyntetického aparátu za sucha a robustný koreňový systém schopný zabezpečiť pre rastlinu vodu i na suchších lokalitách

V ponuke máme tieto hybridy Artesian™ :

Suchovzdorná kukurica Artesian - vyberte si z našej ponuky:

SY Impulse (FAO280) NOVINKA Nový impulz v boji proti suchu  
SY Photon (FAO 300)   Majstrovský výkon fotosyntézy
SY Zephir  (FAO 360)   Klenot na vašich poliach 
SY Orpheus (FAO 380)   Stabilita bez kompromisov
SY Premeo (FAO 400)   Výkon a stabilita na druhú
SY Carioca (FAO 460)   Ako stvorená pre teplé oblasti
SY Helium  (FAO 600)   Prvý Artesian silážny hybrid

 

Presvedčte sa vo videu: