You are here

Spála kukurice / Helmintospóriová škvrnitosť listov

Helminthosporium spp.


Listové skvrny způsobené Helminthosporium turcicumOdumřelé listové části napadené Helminthosporium turcicumList kukuřice napadený Helminthosporium carbonum

Popis


V strednej Európe sa stretávame predovšetkým s tromi druhmi rodu Helminthosporium: Helminthosporium turcicum, H. carbonum a H. maydis. Rozšírenie helmintosporióz spôsobuje infikované osivo a pozberové rastlinné zvyšky, v ktorých pôvodca chorôb prezimuje. Prvá infekcia začína zjari prostredníctvom dažďových zrážok, ktorými sa spóry dostávajú pôdou do bezprostrednej blízkosti klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín kukurice. Odtiaľ sa huba dostáva do celej rastliny. H. turcinumspôsobuje najskôr malé hnedozelené, podlhovasté, vodnato priesvitné škvrny, ktoré sa rozširujú, spoločne splývajú a môžu dosiahnuť plochu až 5×10 cm. Tieto plochy sú svetlosivé a sú sčasti ohraničené tmavohnedým lemom. Veľká časť listu môže odumrieť, zriedka aj celý list. Rovnaké škvrny sa môžu nájsť taktiež na stonke. H. carbonum tvorí mnoho malých, guľatých, najskôr žltozelených a neskôr tmavých škvŕn, ktoré neprekračujú dĺžku 3 cm. Taktiež tu sú škvrny ohraničené hnedočerveným lemom. H. maydis spôsobuje len pomerne malé, žltohnedé až červenohnedé, tmavo lemované škvrny s rozlohou od 2–4 cm, ohraničené listovou žilnatinou. Tieto škvrny vzájomne nesplývajú. H. carbonum a H. maydis si sú veľmi podobné. Navyše obe huby vytvárajú početné varianty a variabilné symptómy.

Metódy ochrany


Starostlivé a hlboké zaoranie rastlinných zvyškov predstavuje dôležité tlmiace opatrenie. Významné môže byť taktiež morenie osiva a aplikácia fungicídov. K tomu prispievajú aj zodpovedajúce odporúčané opatrenia.