You are here

Snežná plesňovitosť obilnín / pleseň snežná

Monographella nivalis


Projev napadení Monographella nivalis na bázi stébla Odumírající rostlina napadená primárně plísní sněžnouPovlaky mycelia Monographella nivalis na rostlináchPříznaky napadení plísní sněžnou na listu

Príznaky, možnosti zámeny


Primárne príznaky sa objavujú na koreňoch a hypokotyloch, ktoré postupne hnednú, zahnívajú. Tieto príznaky je možné radiť do nešpecifických nekróz. V ďalšej fáze korene a bázy rastliny ďalej tmavnú, kŕčky sú zatiahnuté, tmavohnedé škvrny postupujú nahor po rastline. Následne dochádza k zasychaniu a odumieraniu. Na odumretých rastlinách často vyrastá biele až krémové mycélium, niekedy s ružovým nádychom v mieste, kde huba tvorí spóry. Choroba je jednou z príčin vyzimovania porastov. V prípade slabšieho priebehu ochorenia sa intenzívne tmavohnedé škvrny objavujú v spodnej tretine stebiel približne v júni. Pri napadnutí rastlín v období kvitnutia sa choroba prejavuje farebnými zmenami kláskov (fialovo modrými škvrnami), alebo ich predčasným zaschnutím a zbelením. Na listoch sa objavujú neohraničené, pieskovo sfarbené, zasychajúce škvrny. Príznaky na steblách, listoch a klasoch je symptomaticky veľmi náročné, často nemožné, odlíšiť od príznakov vyvolávaných hubami rodu Fusarium.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Patogén prežíva na rastlinných zvyškoch na pozemku a môže prežiť aj v zrne. Primárna infekcia pochádza z pôdy a z osiva.

Dispozičné faktory


Riziko napadnutia rastlín podporuje chladné, zrážkovo normálne a nadnormálne počasie na jeseň a v jarných mesiacoch, nie príliš mrazivá zima. Najčastejšie sa ochorenie vyskytuje vo vyššie položených oblastiach (cca 400 m.n.m.), predovšetkým v rokoch, kedy na pozemkoch dlho zostáva ležať sneh. Ochorenie sa môže objaviť aj v rokoch s menším množstvom snehu, ale dlhodobejším silno mrazivým počasím, kedy dochádza primárne k poškodeniu rastlín mrazom. Pri vhodných klimatických podmienkach sa s plesňou snežnou môžeme stretnúť na všetkých miestach pestovania ozimných obilnín. Riziko napadnutia rastlín výrazne zvyšuje časté striedanie obilnín na pozemku, nedostatok organickej hmoty v pôde (pomalý rozklad pozberových zvyškov). Jarné obilniny prakticky nie sú napádané.

Hospodársky význam


Pleseň snežná je ochorenie zo skupiny choroby piat stebiel. Väčší význam má len vo vyšších polohách, kde sú výskyty časté.

Metódy ochrany


Ochranné opatrenia sú ako nepriame, preventívne, tak priame - použitie fungicídnej látky. K preventívnym opatreniam patrí kvalitné spracovanie pôdy (prevzdušnenie), nezaradzovať obilninu po obilnine, správne založenie porastu (termín, výsevné lôžko, hĺbka siatia). Základným ochranným opatrením proti plesni snežnej je ale výsev uznaného, kvalitne moreného osiva.