You are here

Sneť kukuričná

Ustilago maydis


Nahloučený řetěz nádorů na listuČetná napadení na listechNapadená palice

 

Popis


Prvé príznaky sú už bezpečne badateľné vo fáze 4 až 5 listov. Pri slabom napadnutí sa tvoria na listoch reťazce perlovitých nádorov alebo dlhé zdurené útvary na hlavnej žilke spodnej časti čepele. Tieto napadnuté listy môžu dozrieť alebo uschnúť bez toho, aby spôsobili ďalšie škody. Pri silnom napadnutí sa listy deformujú a sú roztrhané. Škody sú často spôsobené aj požerkami zunčavkou jačmennou. Pri silnej skorej infekcii sa menia listy na koláčovité až oválne hrče a odumierajú. Asi po 6 týždňoch sú rastliny úplne spráchnivené. Tento výpadok sa týka často len jednotlivých rastlín, susedné nemusia byť poškodené. V priebehu predlžovacieho rastu sa môžu objaviť ďalšie nádory, napr. na článkoch stonky alebo na vlajkových listoch. Silná infekcia na hornej časti šúľka sa sčasti prejaví aj na utváraní šúľka, ale nemusí byť pozorovaná vnútri. Veľké škody vznikajú, keď sú napadnuté šúľky. Nielen rastlinná biomasa, ale aj najhodnotnejšie časti rastliny pre kŕmenie, môžu byť úplne zničené. Okrem zunčavky jačmennej zvyšuje napadnutie aj zavíjač kukuričný a krupobitie. Napadnutie sneťou podporujú škody spôsobené vetrom a mechanickým poranením.

Metódy ochrany


Nejaké priame účinné metódy hubenia sneti kukuričnej nie sú známe. Preventívnou ochranou je odstránenie zunčavky jačmennej aj škodlivých činiteľov. Ide predovšetkým o morenie osiva a zvl. cielené hubenie zavíjača kukuričného. Taktiež neskoršie výsevy kukurice zvyšujúce škody spôsobené zunčavkou, je možné obmedziť. Ručné odstraňovanie hrčí sneti z porastov je úplne neúčinné.