You are here

Šľachtenie

Syngenta má vedúce postavenie na európskom trhu slnečníc a naše hybridy sú šľachtené na celom území Európy.Našim hlavným cieľom je zásobovať trh, v závislosti od klimatických a agronomických podmienok, najlepšími hybridmi slnečnice s čo najvyšším úrodovým potenciálom, pre uspokojenie potrieb našich zákazníkov. Výsledkom tejto snahy je neustály príval nových hybridov pre našich zákazníkov. Za posledných 10 rokov sme na európskom trhu predstavili vyše 100 druhov hybridov.

Najdôležitejšia šľachtiteľská stanica sa nachádza v Saint Sauveur (blízko Toulouse, vo Francúzsku). V Európe máme zopár ďalších šľachtiteľských staníc s prevádzkou špecifických pokusov a na testovanie chorôb, v závislosti od potrieb trhu. Šľachtiteľský tím predstavuje 12 zamestnancov na plný úväzok.

Pri šľachtení vždy prihliadame na potreby trhu, a preto produkujeme stále nové hybridy, napr.: IMI tolerantné hybridy, HO hybridy (hybridy s vysokým obsahom oleja) a pod.

 

Pri šľachtení osiva sú pre nás najdôležitejšie 3 hlavné ciele:

  • Výnos zo zrna
  • Stabilita výnosov
  • Obsah oleja

Ostatné šľachtiteľské ciele sa uskutočňujú na základe špecifických potrieb konkrétneho trhu. Každý rok vyprodukujeme 2000 nových hybridov, ktoré sú hodnotené na základe 4500 kritérií. Proces získania konkurencie schopného hybridu trvá okolo 10 rokov,pričom sa využívajú rozličné biotechnológie pre urýchlenie uvedenia hybridu na trh a pre zdokonalenie šľachtiteľskej efektívnosti.

Zisťovanie najviac odolných rastlín: