You are here

Ramuláriová škvrnitosť repy (Vetevnatka repy)

Ramuláriová škvrnitosť repy (Vetevnatka repy)

Škvrnitosť listov

 

Latinský názov: Ramularia beticola

Český názov: Listová skvrnitost (Větevnatka řepná)

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY

Repa cukrová, repa kŕmna.

 

PRÍZNAKY

Vytvára na listoch bezfarebné konídie (2 - 6 priehradiek), vyskytujúce sa vo zväzočkoch. Konídie majú eliptický tvar a sú štíhle.

Príznaky choroby si je možné na začiatku výskytu pomýliť s príznakmi cerkospóriovej škvrnitosti, a to i preto, že tieto choroby sa môžu vyskytovať spoločne. Ramulária, oproti cerkospóre, spôsobuje menej výrazné hnedé škvrny (nie sú až tak výrazne fialovohnedo ohraničené) a sú i o niečo väčšie.

 

PREŽÍVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Patogén prežíva predovšetkým na pozberových zbytkoch, ale je prenosný aj osivom. Infekcia prebieha cez prieduchy na listoch a následne dochádza k šíreniu najmä pomocou dažďových kvapiek. Primárna infekcia je pomocou konídií z pseudosklerócií prezimujúcich v pôde.

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY

Optimálne podmienky pre infekciu sú teploty v rozmedzí 15 - 20°C a vzdušná vlhkosť nad 70 %.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

V našich podmienkach táto choroba nepatrí k hospodársky významným, väčšie škody spôsobuje v prímorských krajinách s vlhšou klímou. Pri vhodných podmienkach však môže spôsobiť zníženie cukornatosti až o 15 %.

 

METÓDY OCHRANY 

Nepriama ochrana – zdravé osivo.

Fungicídne ošetrenie na začiatku výskytu choroby, pri pokračujúcom napadnutí je možné ošetrenie za mesiac zopakovať.