You are here

Bakteriálna škvrnitosť listov

Bakteriálna škvrnitosť listov

Škvrnitosť listov

Nekrózy (škvrny) spôsobené baktériou Pseudomonas syringae sú často príčinou chybnej diagnózy, pretože príznaky sa podobajú škvrnitosti spôsobenou Cercospora a Ramularia beticola. P. syringae nie je schopná infikovať intaktné pletivo listov.

Baktéria sa vyskytuje ako následok mechanického poškodenia (napr.pri ošetrovaní či kultivácii porastu strojmi, silnejších zrážkach, krupobití) a nevykazuje žiadne štruktúry hubových patogénov.