You are here

Bakteriálna škvrnitosť listov

Bakteriálna škvrnitosť listov

Škvrnitosť listov

Latinský názov: Pseudomonas syringae

Český názov: Bakteriální skvrnitost listů

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY

Vinič

 

PRÍZNAKY

Na starších listoch sa okolo hlavných žiliek objavujú drobné žltozelené ohraničené škvrny. Od stredu hnednú a zostávajú olemované žltozeleno sfarbeným pletivom. Súčasne hnednú aj žilky nižšieho rádu. Postupne vznikajú veľké žlté plochy s drobnými nekrotickými škvrnami uprostred.

Silne postihnuté listy žltnú a predčasne opadávajú. Baktérie pretrvávajú dlhodobo epifyticky na rastlinách a za priaznivých podmienok napadajú disponované pletivá listov.

Nekrózy (škvrny) spôsobené baktériou Pseudomonas syringae sú často príčinou chybnej diagnózy, pretože príznaky sa podobajú škvrnitosti spôsobenej Cercospora a Ramularia beticola. Pseudomonas syringae nie je schopná infikovať intaktné pletivo listov. 

 

PREŽÍVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Baktéria sa vyskytuje ako následok mechanického poškodenia (napr. pri ošetrovaní či kultivácii porastu strojmi, pri silnejších zrážkach alebo krupobití) a nevykazuje žiadne štruktúry hubových patogénov.

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY

K výskytom dochádza predovšetkým za daždivého počasia, na teplotu nemá patogén vyhranené nároky.

 

 

METÓDY OCHRANY  

Podpora vitality rastlín, kvalitná a vyrovnaná výživa.