You are here

Skočky v repke

Phyllotreta 


      

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia repy

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Skočka horčiaková Chaetocnema concinna Chrobák: 1,8–2,5 mm dlhý, oválny, horná strana má farbu od kovovo zelenej cez medenú po bronzovú, mohutné čierno sfarbené stehná. Larva: 4 mm dlhá, s krátkymi končatinami, biela s čiernymi škvrnami.

Skočka horčiaková napadá prednostne horčiakovité ako horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí, horčiak obyčajný, ďalej pohánku, štiavy, repu a rebarboru. Skočka repná Chaetocnema tibialis Chrobák:1,5–2 mm dlhý, podobný skočke horčiakovej. Larva: 3 mm dlhá, obdobná ako pri skočke horčiakovej. Skočka repná dáva prednosť mrlíkovitým burinám, napr. lobode a mrlíku bielemu. Prirodzene napadá taktiež cukrovú a kŕmnu repu.

Príznaky, možnosti zámeny


Oba druhy žerú od apríla na vzchádzajúcich rastlinách repy. Neskôr požer vedie k okienkovaniu a dierkovaniu zárodočných aj pravých listov. Dierky majú v priemere len 1–2 mm a podobajú sa požerkom od štítnatcov. Larvy skočiek žerú pod povrchom zeme na koreňoch.

Biológia


Skočka horčiaková prezimuje ako dospelý jedinec vo vrchných vrstvách pôdy alebo pod rastlinnými zvyškami na povrchu pôdy, skočka repná prezimuje obdobne, avšak dáva prednosť okrajom lesa alebo blízkosti kroví. Asi na konci apríla opúšťajú chrobáky zimovisko a od mája do augusta sa pária. Larvy sa živia na podzemných častiach rastlín. Kuklia sa v júni a mladé chrobáky sa na rastlinách objavujú od prelomu júna a júla. Od polovice augusta si už vyhľadávajú zimovisko. Obidva druhy majú podľa súčasného stavu znalostí jednu generáciu ročne.

Hospodársky význam


Dospelí jedinci skočiek môžu spôsobiť veľmi významné škody, zvlášť na jednoklíčkovom semene repy siatej na konečnú vzdialenosť. Porasty po silnom požere sú medzerovité a chýbajúce rastliny už nie je možné nahradiť. Najväčšie poškodenie je zistené pri teplom a suchom počasí pri vzchádzaní repy, ktoré brzdí rast rastlín. Škody spôsobené dospelými jedincami na listoch odrastenej repy sú bezvýznamné. Larvy škody nespôsobujú.