You are here

Sklerotíniová hniloba na slnečnici

Sclerotinia sclerotiorum


Vadnutí slunečnice po infekci houbou Sclerotinia sclerotiorumSklerocia uvnitř stonku slunečniceRozvolnění pletiv vlivem napadení houbou Sclerotinia sclerotiorum

 

 

 

 

Bílé vatovité mycelium houby Sclerotinia sclerotiorum na zaschlém úboru slunečniceDetail sklerocií na úboru slunečniceSklerocia na zaschlém úboru slunečnice

Príznaky, možnosti zámeny


Rastliny môžu byť infikované askospórami, najčastejšie cez listy. Huba prerastá rastlinou a neskôr sa môže prejaviť na všetkých častiach rastlín. Na starších rastlinách sa napadnutie prejaví najprv v spodnej časti byle, obvykle tesne nad zemou. Prvý príznak je čiastočné zmäknutie pletiva. V mieste napadnutia sa objavia hnedočierne škvrny. Neskôr škvrna získava bielu farbu, v niektorých prípadoch je svetlohnedá. Škvrna je vždy rôzne výrazne zónovaná. Prvým príznakom napadnutia, viditeľným na diaľku, je povädnutie rastliny cez poludnie, neskôr zostáva zvädnutá celodenne. Huba prerastá vnútrajškom byle, vnútri ktorej sa tvorí biele vatovité mycélium, ktoré neskôr prerastá aj na povrch rastliny. Napadnuté rastliny vädnú, zasychajú, môžu sa lámať. Ak rastliny vytvoria kvetenstvo, sú úbory malé, často s hluchými nažkami. Úbor môže byť taktiež v období kvitnutia infikovaný askospórami priamo. Vo vlhkom počasí dokáže sklerotíniová hniloba prerásť masívom úboru za 5–7 dní a pritom zničiť, alebo aspoň infikovať väčšinu nažiek v ňom obsiahnutých. Neskôr dochádza aj na úbore k silnej tvorbe sklerócií. Sklerotíniová hniloba sa na rastlinách často vyskytuje spoločne s plesňou sivou alebo fómovým černaním stoniek. Avšak typickým znakom je tvorba sklerócií.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huba prežíva vo forme sklerócií na pozemku. Na jar, obvykle koncom apríla, vyrastajú zo sklerócií plodničky, v ktorých sa tvoria spóry, tie infikujú rastliny od fázy 4–6 listov. Zdrojom napadnutia je teda najčastejšie pôda, kde skleróciá môžu prežívať až 10 rokov. Zvýšeniu infekčného tlaku napomáha plytké spracovanie pôdy, pri ktorom skleróciá zostávajú v optimálnych podmienkach pre svoj ďalší rozvoj v nasledujúcom vegetačnom roku. Skleróciá sa na pozemky významne šíria aj zle vyčisteným osivom.

Dispozičné faktory


Významným rizikovým faktorom je výskyt sklerócií v pôde po hostiteľských predplodinách. Rozvoj choroby podporuje dlhšie obdobie vlhkého a teplého počasia najmä v období kvitnutia. Veľkosť infekcie zvyšuje aj napadnutie inými hubami – hlavne fómovým černením stoniek, napadnutie porastu voškami a inými škodcami, prehnojenie dusíkom, nedostatok bóru a prehustený porast.

Hospodársky význam


Sklerotíniová hniloba v súčasnosti patrí k hospodársky najnebezpečnejším chorobám slnečnice. Sklerotíniová hniloba sa síce objavuje v rôznych obdobiach rastu, ale hlavné napadnutie nastáva v záverečnej fáze po odkvitnutí. V niektorých rokoch je zistená na 30–70 % napadnutých rastlinách v poraste.

Metódy ochrany


Dôležitou súčasťou ochrany je zníženie infekčného tlaku choroby a zníženie výskytu sklerócií v pôde najmä pravidelnou orbou a vhodným osevným postupom. Najmä požadovaný odstup 6 rokov pri pestovaní hostiteľských rastlín spôsobuje v praxi veľké problémy a nie je možné ho často vôbec realizovať. Podobne ako v prípade repky, na zníženie zamorenia pozemku je možné využiť biologický prípravok, ktorého účinnú zložku tvorí huba Coniothyrium minitans. Táto huba parazituje na skleróciách hľuznatky a znižuje ich životnosť. Vhodné je pestovať odolnejšie hybridy. Chemická ochrana fungicídmi sa vykonáva vo fáze 4–6 listov alebo na konci kvitnutia. Pri aplikácii je potrebné dbať na dostatočnú dávku vody - cca 400 l/ha.

pole syngenta

Unix

Už žiadne zlomeniny