Sítina žabí

Juncus bufonius 


Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Ochranné opatrenia okrem vápnenia a vysušovania pôdy zahŕňajú aj aplikáciu prípravkov na báze MCPA a dicamba.
Výskyt: predovšetkým mokré až vlhké, kyslé hlinité alebo ílovité pôdy, na trvalých lúkach

Rozlišovacie znaky


steblá na priereze guľaté (na rozdiel od ostríc!), nevetvia sa, bez listov, trvalé, na všetkých stonkách kvety na konci stonky