You are here

Sítina klubkatá

Juncus conglomeratus 


Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Ochranné opatrenia okrem vápnenia a vysušovania pôdy zahŕňajú aj aplikáciu prípravkov na báze MCPA a dicamba.
Výskyt: predovšetkým mokré až vlhké, kyslé hlinité alebo ílovité pôdy, na trvalých lúkach

Rozlišovacie znaky


steblá na priereze guľaté (na rozdiel od ostríc!), nevetvia sa, bez listov, trvalé, trsy tvoriace, vždy aj stonky bez kvetov