You are here

Septorióza pliev

Phaeosphaeria nodorum 


Braničnatka plevová - příznaky na listuBraničnatka plevová - příznaky na klasu

Plodiny


  • Pšenica jarná
  • Pšenica ozimá
  • Pšenica
  • Tritikale
  • Žito

Príznaky, možnosti zámeny


Príznaky sa na rastlinách môžu objavovať vo všetkých vývojových fázach a na všetkých nadzemných častiach rastliny. Na klíčnych rastlinkách sú viditeľné hnedé nekrotické škvrny a deformácie klíčkov. Neskôr sa na listových pošvách a čepeliach tvoria hrdzavé hnedé škvrny, ktoré zasychajú. Škvrny sú pozdĺžne, nepravidelné, s nápadným neostrým žltým okrajom. Pri silnom napadnutí škvrny splývajú a listy odumierajú. Na napadnutom pletive sa môžu tvoriť plodničky huby, viditeľné ako drobné hnedočierne bodky. Napadnutie klasu sa prejavuje hnedofialovými škvrnami, ktoré sa šíria od špičiek smerom k bázi pliev. Na škvrnách v klase sa objavujú plodničky čast ako na listoch. Zrná napadnutých obiliek, sú drobnejšie s hnedými škvrnami. Počiatočné príznaky by bolo možné zameniť za príznaky napadnutia príbuznou Septoriózou pšenice.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huba patrí k fakultatívnym patogénom, prežíva na odumretých rastlinných zbytkoch na pozemku. Infikuje aj zrno, zdrojom primárnej infekcie môže byť pozemok, ale aj osivo. Počas vegetácie sa šíri zo spodných listov na horné a na ďalšie rastliny spórami, ktoré sa tvoria v plodničkách na napadnutom pletive.

Dispozičné faktory


Pre vznik infekcie a šírenie ochorenia je treba aspoň 15 hodín zvlhčenia rastlín, najintenzívnejšie sa škvrny na listoch objavujú pri vyššej teplote: 20–27 °C.

Hospodársky význam


Septorióza pliev patrí k najrozšírenejším ochoreniam pšenice, vyskytuje sa podľa priebehu počasia a konkrétneho pozemku sa líši početnosťou a intenzitou napadnutia porastu. V prípade včasného napadnutia klasov može byť výnos znížený o 20–30%.

Metódy ochrany


K ochranným opatreniam patrí výsev uznaného, moreného osiva, kvalitné zapravenie infikovaných pozberových zvyškov, včasná likvidácia výdrvu, voľba odolnejších odrôd. Zatiaľ hlavným ochranným opatrením je fungicídny postrek, ktorý sa aplikuje podľa potreby, obvykle približne v dobe metania.

pole syngenta

Unix

Už žiadne zlomeniny

products bottle Syngenta

Artea Plus

Špičková ochrana listov aj klasov. Vysoko flexibilné a univerzálne použitie....