You are here

Šáchor jedlý

Cyperus esculentus


             

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


V miernej klíme trvalý druh vyrastajúci z hľuzovitých pakoreňov. Vzhľadom na problematickú ochranu patrí k veľmi náročným burinám, predovšetkým druh Cyperus rotundus, vyskytujúcim sa v bavlníku. V kukurici patrí medzi ochranné opatrenia, okrem dodržiavania osevného postupu, aj uplatnenie účinných látok – S-metolachlor a ďalších zo skupiny chloracetamidov - preemergentne (iba čiastočný účinok) alebo postemergentne napr.účinné látky halosulfuron alebo mesotrione.
Výskyt: pretože hľúzky počas miernej zimy v pôde prežívajú, zvyšuje sa výskyt aj v severnej časti strednej Európy, predovšetkým v kukurici a cukrovej repe
Rozmnožovanie: hľúzkami
Škodlivosť: pri silnom výskyte značné straty na výnosoch

Rozlišovacie znaky


trojhranná bezlistá stonka, nevetvená, bez kolienok. V pôde hľúzky.

Obdobie vzchádzania


Výhonky z výbežkov a hľúzok: zjari