You are here

Rozrazil rolní

Veronica arvensis


45-denní rostlinaKvěty16-denní rostlina - Děložní listy: velmi malé, kuželovité, široké až třírohé, s žlábkovitou střední rýhou, krátce řapíkatéSemena23-denní rostlina - První listy: kopisťovité, s četnými vroubky na okrajích, chloupky téměř přisedlé, roztroušené, povrch lesklý

 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Dvojklíčnolisté buriny

Popis


Prezimujúca rastlina, ktorá dáva prednosť na dusík bohatým, mierne kyslým piesčitohlinitým pôdam. Stonku má vystupujúcu, až 20 cm vysokú. Malé modré kvety sú zostavené v riedkych listnatých hroznách.

Rozlišovacie znaky


Pravé listy sú pravidelne vrúbkované

Obdobie vzchádzania


jeseň až jar