You are here

Rdesno ptačí

Polygonum aviculare 


Zaradenie škodlivého činiteľa

Dvojklíčnolisté buriny

Popis

Jednoročná rastlina s rozmanitým habitom a tvarom listov na rôznych stanovištiach. Má často plazivý rast, silne rozvetvenú stonku a malé kvety.

Rozlišovacie znaky

Zárodočné listy sú veľmi dlhé, o 5 až 10 dlhšie než širšie

Obdobie vzchádzania

jar/neskoré leto