You are here

Ramulariová škvrnitosť listov

Ramularia beticola 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvára na listoch bezfarebné ko nidi ofo r y (2 - 6 prie h radiek), vyskytujúce sa vo zväzočkoch. Konídie majú eliptický tvar a sú štíhle. Príznaky choroby si je možné na začiatku výskytu pomýliť s príznakmi cerkospóriovej škvrnitosti a to i preto, že tieto choroby se môžu vyskytovať spoločne. Ramulária, oproti cerkospóre, spôsobuje menej výrazné hnedé škvrny (nie sú až tak výrazne fialovohnedo ohraničené) a sú i o niečo väčšie. Tento patogén prežíva predovšetkým na pozberových zbytkoch, ale je prenosný aj osivom. Infekcia prebieha cez prieduchy na listoch a následne dochádza k šíreniu najmä pomocou dažďových kvapiek. Primárna infekcia je pomocou konídií z pseudosklerócií prezimujúcich v pôde. Optimálne podmienky pre infekciu sú teploty v rozmedzí 15 - 20°C a vzdušná vlhkosť nad 70 %. V našich podmienkach táto choroba nepatrí k hospodársky významným, väčšie škody spôsobuje v prímorských krajinách s vlhšou klímou. Pri vhodných podmienkach však môže spôsobiť zníženie cukronatosti až o 15 %.