You are here

Rákos obecný

Phragmites communis 


Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolisté buriny


Popis


Do podčeľade Pooideae patrí taktiež trvalá trsť obyčajná Phragmites communis. Bujne rastúci, trvalý druh nie je selektívnymi herbicídmi dostatočne hubený. Jedinou možnosťou ochrany je pozberová aplikácia neselektívnych prípravkov obsahujúcich glyphosate, napr. Touchdown® Quattro. Často sa vyskytuje na bývalých barinatých stanovištiach.