Pýr plazivý

Elytrigya repens


Rozlišovací znaky
Klíční stadium
Mladá rostlina

Obilky
23-denní rostlina - Další listy: až 5 mm široké, často stočené, rýhované, úzká ouška se překrývají

Plodiny


 • Zemiak
 • Chmel otáčavý
 • Chmel otáčavý - črepníkové škôlky
 • Cibuľa
 • Cukrová repa
 • Repa krmna
 • Jabloň
 • Višňa
 • Jahoda
 • Kel
 • Mrkva kŕmna
 • Okrasné dreviny
 • Ovocné škôlky
 • Repka olejka ozimná
 • Horčica biela
 • Repa šalátová
 • Kukurica siata
 • Len mimo semenných porastov
 • Jačmeň jarný
 • Jačmeň ozimný
 • Pšenica ozimná
 • Orná pôda
 • Strniská
 • Vinič
 • Sady ovocné okrem broskyne
 • Repka olejná ozimná mimo semenných porastov

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Trvalá tráva s podzemnými pakoreňmi (rhizomami)
Výskyt: vo všetkých plodinách a takmer na všetkých druhoch pôd; predovšetkým na pôdach s vysokým obsahom živín, utužených pôdach, ležiacich ladom, s minimálnym spracovaním a jednostranne vysokým hnojením N
Životnosť: v pôde 10 rokov
Priemerný počet výhonov/rastlina: cca 50 na rastlinu
Rozmnožovanie: klíčením semien a podzemnými pakoreňmi (rhizomami)
Škodlivosť: veľmi vysoká

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zvinutý
čepeľ listu: ryhovaná, líce aj rub čepele rozlične ochlpené alebo lysé; sivozelené až namodravé
pošva: nepravidelne obrvená, s chĺpkami či lysá, báza listu na rube s veľmi krá

Obdobie vzchádzania


Klíčivosť: od jari do jesene
Min. teplota klíčenia: nízka
Hĺbka klíčenia: plytko klíčiaca, až do hĺbky 5 cm