Psárka polní

Alopecurus myosuroides


Klasy
Rozlišovací znaky
Klíční stadium

8-denní rostlina - První list: jemně vývrtkovitě stočený, na bázi často fialový, lysý
Obilky
psarka polni syngenta

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


jedno až viacročná, ohniská tvoriaca klasovitá tráva
Výskyt: predovšetkým v ozimných a jarných obilninách, ale aj v teplomilných plodinách, napr. cukrovej repe, kukurici a jarnom jačmeni. Alopecurus myosuroides sa vyskytuje predovšetkým na stredných až ťažkých, čerstvých až vlhkých pôdach s dobrou zásobou Ca a živín, napr. naplaveninách, vinách, hnedozemiach a pseudoglejoch
Životnosť v pôde: < 10 rokov
Hĺbka klíčenia: 0–2,5 cm; ale môže vyklíčiť aj z hĺbky do 10 cm; svetlo urýchľuje klíčenie
Priemerný počet výhonov/rastlina: 3,14; v extrémnych prípadoch podstatne vyššia
Rozmnožovanie: zo semien, až 6 klasov/rastlina, 80–2 000 semien/rastlina
Škodlivosť: v obilninách v dobe žatvy 0,4–0,5 t/ha výnosové straty pri výskyte 100 klasov na m2, v závislosti od plodiny a stavu porastu

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zvinutý
čepeľ listu: ryhovaná, väčšinou so zreteľnou ryhou v strede, rub matný, neochlpený
pošva listu: často (nie až k báze listu uzavretá), od bázy načervenavá
jazýček

Klíčivosť: v úzkej závislosti od termínu výsevu plodiny od septembra do mája
Min. teplota klíčenia: 3-5 °C
Hĺbka klíčenia: 0–2,5 cm; ale môže vyklíčiť aj z hĺbky do 10 cm; svetlo urýchľuje klíčenie