Psárka luční

psarka lucni syngenta
psarka lucni syngenta
psarka syngenta

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Trvalá klasovitá tráva na lúkach a pastvinách
Výskyt: na vlhkých až veľmi vlhkých, vápenatých pôdach s vysokých obsahom živín

Rozlišovacie znaky


čepeľ listu: ostro odstupujúca
jazýček: krátky až stredne dlhý, celistvookrajový a zvlnený
ušká: nemá
ďalšie: možnosť zámeny s timotejkou lúčnou; valcovitý klas