You are here

Prúžkovitosť jačmeňa

Pyrenophora graminea 


 

Plodiny


  • Jačmeň jarný
  • Jačmeň ozimný

Príznaky, možnosti zámeny


Prvé príznaky bývajú viditeľné už vo fáze odnožovania v podobe žltozelených, neskôr výrazne žltých, zasychajúcich pruhov po celej dĺžke listu, medzi listovou žilnatinou. Napadnuté pletivo nakoniec zasychá, listy sa štiepia. Vo včasnom jarnom období je možné príznaky zameniť s výživovými nedostatkami. Prúžkovitosť vyvolaná nedostatočnou výživou ale po regenerácii porastu a predovšetkým po prihnojení dusíkom po niekoľkých dňoch mizne.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Patogén prežíva vo forme mycélia v zrne. Prežívanie huby na napadnutých pozberových zvyškoch nebolo presvedčivo preukázané, aj keď sa nedá stopercentne vylúčiť. Hlavným zdrojom infekcie je jednoznačne infikované osivo.

Dispozičné faktory


Riziko vzniku primárnej infekcie rastlín je najvyššie, ak sa teplota pôdy v čase vzchádzania pohybuje pod 12 °C. V poraste sa huba šíri spórami, ktoré produkuje na napadnutom pletive. Predpokladom pre šírenie spór v poraste je vysoká vzdušná vlhkosť. Početnosť napadnutia rastlín tak podporuje nielen dažďové počasie, ale aj príliš hustý porast (vrátane burinových rastlín).

Hospodársky význam


Huba napadá ozimný aj jarný jačmeň. V posledných rokoch sa s týmto ochorením stretávame častejšie predovšetkým v moravskej časti územia.

Metódy ochrany


K infekcii dochádza najčastejšie vo chvíli, kedy sa objavuje klíčok. Preto základným ochranným opatrením zostáva výsev zdravého (uznaného) a moreného osiva.
Riešenie Syngenta