You are here

Proso vláskovité

Cynodon dactylon


 

 

 

 

 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Výskyt: ojedinele v južnom Nemecku
Rozmnožovanie: semenami
Škodlivosť: zriedka sa vyskytujúca burinová tráva s vysokou konkurenčnou schopnosťou

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zvinutý
listová čepeľ: na líci aj rube ochlpená
listová pošva: husto ochlpená
jazýček: nemá, nahradený golierom hustých chĺpkov
ušká: nemá

Obdobie vzchádzania


Min. teplota klíčenia: vysoká
Hĺbka klíčenia: veľkosemenné, preto klíči z hlbších polôh v pôde