You are here

Produkcia repky ozimnej

Syngenta je svetovým lídrom na trhu s repkou ozimnou v Európe. Predávame výnosné odrody repky ozimnej (línie aj hybridy) s dokonalou genetikou ako pre určité pokusy a ďalšiu kultiváciu, tak aj pre priemysel a požiadavky zákazníka. Všetky odrody repky ozimnej od spoločnosti Syngenta sú sľachtené v Európe.

Našim hlavným cieľom je poskytnúť vysoko kvalitný produkt, ktorý sa dokáže prispôsobiť rozličným klimatickým a agronomickým podmienkam a je vhodný pre pestovateľov, pre priemysel, potravinárstvo, biopalivá i pre iné technické zámery.Ako výsledok, každý rok produkujeme nové, vysokokvalitné odrody, ktoré sú prispôsobené potrebám zákazníkov po celej Európe.

Šľachtiteľské centrum repky ozimnej je v Bad Salzuflen v severnom Rhine - Westfalsku v Nemecku. Ďalší šľachtiteľský tím je vo Francúzsku a jeden pokusný tím v Poľsku. Z týchto šľachtiteľských staníc riadime všetky pokusy po celej Európe.

Európska organizácia šľachtenia repky ozimnej

Centrum
Šľachtiteľské stanice
Pokusné stanice
Jadro trhu
Trh hodnotiaci produkt
Trh bez hodnotenia produktu

Syngenta ponúka dva typy repky ozimnej, línie a hybridy, aby spĺňala individuálne potreby zákazníkov. Nové genetické introgresie sú dosahované kombináciou rodičovských línií s žiadúcimi črtami. Selekcia a šľachtiteľské ciele sa vykonávajú na základe potrieb trhu a zákazníkov. Všetky procesy šľachtenia sú opísané a certifikované kvalitatívnym menežmentom ISO 9001:2000.

Hlavné šľachtiteľské ciele:

 • vysoký výnos
 • stabilita výnosov
 • vysoký obsah oleja

Špecifické šľachtiteľské ciele pre regionálne trhy:

1. Centrálna, západná a južná Európa

 • skorá/neskorá tolerancia sejby
 • vysoká rezistancia voči Phoma
 • vysoká rezistencia voči Sclerotinia
 • vysoká rezistencia voči Cylindrosporium
 • odolnosť voči poliehaniu
 • nízky vzrast rastliny
 • skorá zrelosť
 • vysoký obsah proteínov

2.  Východná Európa

 • vysoká odolnosť proti zime 
 • skoré kvitnutie
 • odolnosť voči suchu a horúčave
 • odolnosť voči poliehaniu
 • vysoká rezistencia voči Phoma
 • vysoká rezistencia voči Alternaria
 • vysoká váha tisícich semien