Prašná vrcholová sneť

 
prasna vrcholova snet syngenta
 
prasna vrcholova snet syngenta

Popis


Prašná vrcholová sneť býva prenášaná pôdou alebo osivom. Jedna touto sneťou nakazená rastlina kukurice mení základ palice a metliny na veľký útvar plný spór. Oproti sneti kukuričnej sú nakazené iba generatívne orgány – samčie kvetenstvo a šúľky. Napadnutie šúľka je často rozpoznané až vtedy, keď sú z tohto hruškovito zdeformovaného šúľka odstránené listene. Vďaka premene základu šúľka na „spórovitú” hmotu sa nevytvoria prakticky žiadne zrná. Spóry vrcholovej sneti klíčia až v priaznivých suchších pôdnych podmienkach pri vyššej teplote. Mladé rastliny kukurice sú predovšetkým napadané vo fáze klíčenia cez koleoptily alebo korene. Odtiaľ sa ďalej dostávajú, bez viditeľných príznakov poškodenia, až do generatívnych orgánov rastliny. Novo vzniknuté spóry sa vracajú do pôdy, kde môžu prežívať aj viac než päť rokov.

Metódy ochrany


Táto huba síce potrebuje trochu extrémne podmienky na klíčenie, ktoré sa v Nemecku zriedka dosahujú, ale napriek tomu jej rozšírenie ukazuje, že sa určité miesta nájdu. V týchto lokalitách jej rozšírenie nepresahuje 10 % plochy, napriek tomu sa tam musí počítať so znížením výnosov až o 7 t/ha. Pre zníženie škôd spôsobených touto hubou sa vyplatí väčší časový odstup v zaraďovaní kukurice na rovnaký pozemok, pestovanie rezistentných odrôd a použitie špeciálnych fungicídov aplikovaných priamo pri výseve.