Prašná sneť jačmenná

Ustilago nuda 


 

Príznaky, možnosti zámeny


Huba napadá klasy, dochádza k ich totálnej deštrukcii. Prvé príznaky sú zreteľne badateľné až po založení zrna a hlavne v čase zrenia. Napadnuté klasy sú čiernosivé, často sa objavujú o niečo skôr než klasy zdravé. Vďaka zafarbeniu sú v poraste zdravých zelených klasov dobre viditeľné. V prvej fáze sú ložiskami spór huby, ktoré sa vytvorili namiesto zŕn, kryté pokožkou rastliny, toto obdobie je ale veľmi krátke. Pokožka praská a objavuje sa čiernohnedý „prášok“ – množstvo spór Ustilago nuda. Konečným príznakom je holé klasové vreteno.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huba prežíva vo forme tzv. dormantného (pokojového) promycélia (mycéliové vlákenko) v embryu zrna. Na zrne nie je infekcia viditeľná. Po vyklíčení zrna dochádza k rastu mycélia, huba prerastá pletivami rastliny až k zakladajúcemu sa klasu. Pletivami prerastá intercelulárne (medzibunkovými priestormi) a všetky pletivá klasu s výnimkou klasového vretena zanikajú a namiesto nich sa objavuje masa spór huby. Z rastliny na rastlinu sa spóry šíria predovšetkým pomocou pohybu vzduchu (vetra), ktorým sú zanášané na blizny kvitnúcich rastlín. Na nich klíčia, mycélium preniká do semenníka a v pokojovom štádiu v ňom prežíva do ďalšieho vegetačného obdobia. Príznaky sú typické, možná je zámena s krytou sneťou jačmennou, ktorú spôsobuje príbuzná huba Ustilago hordei.

Dispozičné faktory


Infikované osivo. Menšie výskyty sú viazané v aridnej oblasti.

Hospodársky význam


Prašná sneť nepatrí medzi dominantné ochorenie jačmeňa v SR, ale jej výskyty v posledných rokoch mierne stúpajú. Zatiaľ nedosahujú veľký hospodársky význam, ale je im potrebné venovať pozornosť.

Metódy ochrany


Ochrana proti prašnej sneti jačmennej spočíva výhradne vo výseve zdravého, uznaného, najlepšie systémovým prípravkom moreného osiva. (Morenie osiva je potrebné aj proti krytej sneti jačmennej, aj keď v tomto prípade má mierne nižšiu účinnosť.)