You are here

Powercell

Nová genetika silážnych hybridov so špičkovou stráviteľnosťou

powercell_1

logo powercell

 

Prínosy Powercell™ v produkcii mlieka

• Viac stráviteľnej energie pre dobytok
• Nižšia potreba jadrových krmív
• Lepší zdravotný stav stáda (menej acidóz bachora)
• Vyššia produkcia mlieka

 

Prínosy Powercell™ v produkcii bioplynu

• Rýchlejšia dynamika rozkladu substrátu
• Vyššie množstvo vyprodukovaného metánu z rovnakého množstva siláže
• Viac dostupnej energie pre mikroorganizmy a vyššia produkcia metánu vo fermentore

 

Ponuka Powercell™ hybridov

SY Campona FAO 280 siláž   Na stráviteľnosti záleží
SY Giants FAO 700 siláž, FAO 650 zrno NOVINKA 2021  Silážne monštrum

 

 

Výsledky úrody (t/ha) suchej hmoty z registračných pokusov ÚKZÚZ ČR 2015-2016

powercell_2

 

Stráviteľnosť vlákniny a organickej hmoty – ÚKZÚZ ČR 2015-2016

powercell_3.jpg

 

Úroda suchej hmoty, produkcia mlieka a bioplynu

powercell_4