You are here

Powercell

Nová genetika silážnych hybridov so špičkovou stráviteľnosťou

powercell_1

Prínosy Powercell™ v produkcii mlieka

• Viac stráviteľnej energie pre dobytok
• Nižšia potreba jadrových krmív
• Lepší zdravotný stav stáda (menej acidóz bachora)
• Vyššia produkcia mlieka

Výsledky úrody (t/ha) suchej hmoty z registračných pokusov ÚKZÚZ ČR 2015-2016

powercell_2

Stráviteľnosť vlákniny a organickej hmoty – ÚKZÚZ ČR 2015-2016

powercell_3.jpg

Prínosy Powercell™ v produkcii bioplynu

• Rýchlejšia dynamika rozkladu substrátu
• Vyššie množstvo vyprodukovaného metánu z rovnakého množstva siláže
• Viac dostupnej energie pre mikroorganizmy a vyššia produkcia metánu vo fermentore

logo powercell

Úroda suchej hmoty, produkcia mlieka a bioplynu

powercell_4

Ponuka Powercell hybridov: