Powercell

Nová genetika silážnych hybridov so špičkovou stráviteľnosťou

powercell_1
logo powercell

Prínosy Powercell™ v produkcii mlieka

• Viac stráviteľnej energie pre dobytok
• Nižšia potreba jadrových krmív
• Lepší zdravotný stav stáda (menej acidóz bachora)
• Vyššia produkcia mlieka

Prínosy Powercell™ v produkcii bioplynu

• Rýchlejšia dynamika rozkladu substrátu
• Vyššie množstvo vyprodukovaného metánu z rovnakého množstva siláže
• Viac dostupnej energie pre mikroorganizmy a vyššia produkcia metánu vo fermentore

Ponuka Powercell™ hybridov

SY Liberty

FAO 210 siláž

FAO 220 zrno

NOVINKA 2023Maximálna úroda a energia
SY Amfora

FAO 270 siláž

FAO 260 zrno

NOVINKA 2023Kvalita z inej dimenzie
SY CamponaFAO 280 siláž Na stráviteľnosti záleží

SA 2080

(SY Bradford)

FAO 280 siláž

FAO 270 zrno

NOVINKA 2023Špičková stráviteľnosť a obsah škrobu
SY Giants

FAO 700 siláž

FAO 650 zrno

 Silážne monštrum

Výsledky úrody (t/ha) suchej hmoty z registračných pokusov ÚKZÚZ ČR 2015-2016

powercell_2

Stráviteľnosť vlákniny a organickej hmoty – ÚKZÚZ ČR 2015-2016

powercell_3.jpg

Úroda suchej hmoty, produkcia mlieka a bioplynu

powercell_4