You are here

Pěťour maloúborný

Galinsoga parviflora 


        

Zaradenie škodlivého činiteľa


Dvojklíčnolisté buriny

Popis


Jednoročná teplomilná, na mráz citlivá bylina, rozmnožujúca sa intenzívne generatívne. Dáva prednosť prevzdušneným, na živiny bohatým, humóznym pôdam.

Rozlišovacie znaky


Zárodočné listy majú nevýrazne prehnutú špičku, prvé listy sú pri Galinsoga parviflora nevýrazne, priGalinsoga ciliata silno chĺpkaté

Obdobie vzchádzania


neskôr na jar alebo v lete

Riešenie Syngenta

corn syngenta

Lumax 537,5 SE

Selektívny herbicíd určený na kontrolu širokého spektra burín v kukurici.