Peronospóra kapustová

Peronospora parasitica 


plisen zelna syngenta
plisen zelna syngenta
plisen zelna syngenta

Plodiny


  • Brokolica
  • Kel
  • Kel ružičkový
  • Kaleráb
  • Karfiol
  • Kapusta

Príznaky, možnosti zámeny


Príznaky napadnutia sa môžu objaviť už na vzchádzajúcich rastlinách, ale častejšie až neskôr na jeseň sa na listoch objavujú nepravidelné svetlozelené škvrny, rýchlo žltnúce a postupne zasychajúce. Pri vysokej vlhkosti sa na spodnej strane listu tvorí belavý, neskôr sivý povlak mycélia huby. V SR na ozimnej repke nespôsobuje táto choroba odumieranie rastlín v jesennom období. Na jar dochádza k prejavom ochorenia najčastejšie v máji - na zvrškovej strane listov sa objavujú drobné, hranaté, sýto žlté škvrnky, ktoré môžu splývať. Pletivo postupne zasychá. Častejšie na spodnej strane listu sa v mieste napadnutia tvorí najprv biele, neskôr sivejúce mycélium. Výsledkom intenzívneho rozvoja choroby je odumieranie napadnutých častí. Nekrózy a mycélium s následným odumieraním napadnutého pletiva sa môžu objaviť aj na mladých šešuľkách. Nebezpečenstvo ochorenia spočíva predovšetkým v predčasnej likvidácii asimilačnej plochy rastliny. Poškodenie sa môže najmä na jeseň zameniť s hubami Leptosphaeria maculans alebo Alternaria spp.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Pôvodca prežíva na rastlinných zvyškoch alebo môže byť prenášaný osivom.

Dispozičné faktory


Napadnutie ozimnej repky v raných fázach vývoja je pravdepodobnejšie počas dlhej, teplejšej a vlhkej jesene. Podmienkou rozvoja choroby je vysoká vlhkosť a teplota v rozmedzí 10–18 °C. K napadnutiu na jar prispieva predovšetkým vysoká vlhkosť a husté porasty.

Hospodársky význam


Choroba nemá v súčasnosti hospodársky význam. Významné škody nespôsobuje.

Metódy ochrany


Preventívnou ochranou je výsev zdravého, najlepšie fungicídne moreného osiva. Chemická ochrana proti peronospóre kapustovej sa nevykonáva, pretože výskyty zatiaľ nedosiahli ekonomickej škodlivosti. V prípade potreby by bolo možné aplikovať prípravky účinné proti pravým plesniam.