Pásavka zemiaková

Leptinotarsa decemlineata


Silně poškozené brambory žírem dospělců a larev mandelinky bramborové
Mandelinka bramborová - dospělec
Mandelinka bramborová - larva
Vajíčka mandelinky bramborové

Plodiny


Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia zemiakov

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Chrobák: 10–12 mm dlhý, čiernožlto pruhovaný. Vajíčka: oranžové v skupinách na spodnej strane listu. Larva: až maximálne 15 mm dlhá, svetlo až tmavočervená, redšie žltavá, po bokoch po dvoch radoch čiernych škvŕn, širší vysoko klenutý zadoček.

Príznaky, možnosti zámeny


Chrobáky aj larvy spôsobujú požer na okrajoch listov a dierkovanie, u lariev môže neskôr ísť o hrubý požer až holopožer.

Biológia


Pásavka prezimuje v štádiu dospelých jedincov v pôde a objavuje sa vzápätí po vzídení zemiaku. Po približne dvoch týždňoch úživného požeru dochádza k páreniu a následne ku kladeniu vajíčok po skupinách na spodnú stranu listov. Jedna samička pritom kladie maximálne 600 vajíčok po častiach na niekoľko rastlín. Larvy sa liahnu o málo neskôr a približne počas 3 týždňov prejdú štyrmi štádiami, na čo nadväzuje asi štrnásťdňové štádium kukly. Po vyliahnutí z kukly a dvoch až trojtýždňovom úživnom požere chrobáky zaliezajú 20–25 cm hlboko do pôdy na prezimovanie. Faktorom, ktorý zosilňuje napadnutie, je na jednej strane včasná, vlhká jeseň a chladná zima, na druhej strane je to teplé, nie príliš suché leto v kombinácii s pestovaním neskorých odrôd zemiakov.

Hospodársky význam


Pásavka zemiaková je dnes rozšírená po celej Európe. Ak teploty dosahujú počas vegetácie priemerne 14 °C, môže dôjsť k masovému výskytu. Zvlášť v podmienkach kontinentálnej klímy vyvoláva niekedy pásavka pri absencii ochrany totálne straty. Chrobák môže taktiež prenášať baktérie spôsobujúce hnilobu a slizovitosť stonky zemiaku.