Oves hluchý

Avena fatua


Větévka s klásky
Rozlišovací znaky
Klíční stadium
Mladá rostlina
8-denní rostlina - Vzcházející listy: pevné, světlezelené, úzké, levotočivé
Obilky
16-denní rostlina - Další listy: čárkovité, světlezelené, bez oušek. Nejmladší list stočený, okraje čepelí zdola brvité

Plodiny


  • Jačmeň jarný
  • Cibuľa
  • Cukrová repa
  • Repa kŕmna
  • Kapusta
  • Mrkva kŕmna
  • Okrasné dreviny
  • Ovocné škôlky
  • Mak siaty
  • Pšenica

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Jednoročná lipnicovitá tráva blízko príbuzná ovsu siatemu
Výskyt: predovšetkým v teplomilných plodinách, napr. jarných obilninách, okopaninách, kukurici; pôvodne na vápenatých, vlhkých ťažkých hlinitých a ílovitých pôdach, dnes takmer na všetkých stanovištiach
Životnosť: v pôde 3–10 rokov
Priemerný počet výhonov/rastlina: 1–3, v krajných prípadoch až 16 lát/rastlina
Rozmnožovanie: semenami, 65–200 semien/rastlina (až 3 000 semien/m2)
Škodlivosť: okolo 0,5 t/ha pri výskyte 100 lát/m2, závisí od plodiny a stavu porastu

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zvinutý, stáčajúci sa doľava
čepeľ listu: okraje na báze listu sú výrazne obrvené
pošva: otvorená, lysá
jazýček: 3–6 mm, bielo-žltá, rozštiepená
ušká

Klíčivosť: skorá jar, február až polovica mája
Min. teplota klíčenia: 3-5 °C
Hĺbka klíčenia: 2 až 20 cm