Ostřice

Carex spp. 


Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Mimo našej klimatickej oblasti, ako burina predovšetkým v oblastiach pestovania ryže

Rozlišovacie znaky


ďalšie: v priečnom priereze stonka trojuholníkovitá, dutá