You are here

Ostatné plodiny

vineyard syngenta

Vinič

Vinič vyžaduje veľkú starostlivosť.

potato syngenta

Zemiaky

Zemiaky sú najvýznamnejším potravinovým koncentrátom na svete.

zelenina syngenta

Zelenina

Patríme k významným šľachtiteľom osiva zeleniny.

apple special syngenta

Jablone

Na Slovensku má pestovanie ovocia dlhú tradíciu siahajúcu až do stredoveku.

sugarbeet syngenta

Cukrová repa

Zdravý listový aparát je predpokladom k dosiahnutiu vysokej úrody.