Naša stratégia

Jasná stratégia

Celá Európa sa pomaly prebúdza do bio budúcnosti, a preto by slovenskí pestovatelia nemali zostať pozadu. Biopalivá sú vzpruhou pre poľnohospodárstvo nielen na najbližších pár rokov, pretože rastlinné zdroje sú nevyčerpateľné a zatiaľ iba im patrí budúcnosť v energiách.

Nezastupiteľné miesto medzi energetickými plodinami má repka olejná. Súčasná produkcia repky na Slovensku je však nepostačujúca, nakoľko pokrýva iba spotrebu. Sú dve možnosti ako zvýšiť produkciu repky. Prvou je nárast pestovateľskej plochy, tu však pestovateľ môže naraziť na prekážku v podobe zásad osevného postupu či znehodnotených pôd. Druhou a oveľa efektívnejšou je zintenzívniť pestovanie prostredníctvom kvalitnejšej agrotechniky, ochrany rastlín a pestovaním vysokovýkonných odrôd a hybridov.

Sme dobre pripravení

Spoločnosť Syngenta, ako jeden zo svetových lídrov v agrobiznise si jasne uvedomuje svoju úlohu pri napĺňaní cieľov vyplývajúcich z narastajúcej potreby produkcie repky olejnej. Investuje nemalé finančné prostriedky na vývoj nových produktov s cieľom pomôcť pestovateľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Syngenta Seeds prichádza aj na náš trh v tomto roku s najnovšou generáciou produktov, pochádzajúcich z dielne našich nemeckých šľachtiteľov, prostredníctvom odrody odolnej voči nádorovke kapustovej SY Alibaba a hybridu Vapiano. Samozrejme, v ponuke ostávajú aj osvedčené a praxou overené odrody, z ktorých najväčšiu pozornosť si zaslúži SY Florida, SY Harnas a SY Cassidy.