You are here

Múčnatka trávová

Blumeria graminis 


 

Plodiny


  • Pšenica
  • Jačmeň
  • Tritikale
  • Žito

Príznaky, možnosti zámeny


Primárne príznaky sa objavujú na báze rastlín, na spodných listoch v podobe malých, belavých kôpok mycélia. Je to nepohlavné štádium huby, kedy sa tvorí množstvo spór, ktoré sú roznášané na ďalšie časti rastliny a ďalšie rastliny (vetrom, pohybom vzduchu). Povlaky mycélia sa objavujú na všetkých nadzemných častiach rastliny, v krajnom prípade môžu splývať a pokrývať celý list, huba napadá aj klasy. Približne koncom júna, niekedy aj skôr, sa v myceliálnych povlakoch objavujú drobné čierne bodky. To sú plodnice pohlavného štádia huby, ktoré sú schopné pretrvať aj počas nepriaznivých vonkajších podmienok. Príznaky sú veľmi typické, nezameniteľné s iným ochorením.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Patogén prežíva na živých hostiteľských rastlinách - ozimných obilninách, kultúrnych aj divých trávach buď ako mycélium, alebo vo forme kleistotécií (pohlavne vzniknuté plodničky). Infikované rastliny sú primárnym zdrojom infekcie v ďalšej vegetačnej sezóne.

Dispozičné faktory


Múčnatka trávová sa vyskytuje plošne, vo všetkých oblastiach pestovania obilnín a tráv. Intenzita napadnutia a rozvoj choroby sú ovplyvnené mimo iného pevnosťou pletív hostiteľskej rastliny. Medzi dispozičné faktory tak patrí prehnojenie dusíkom, ale i nedostatočná výživa. Ďalej príliš hustý porast, v ktorom si rastliny konkurujú (živiny, svetlo) a zvyšuje sa aj vzdušná vlhkosť v poraste.

Hospodársky význam


Múčnatka trávová napadá všetky obilniny, najcitlivejšie sú jačmene, ďalej pšenice, tritikale, žito, najodolnejší je ovos. Patrí k najvýznamnejším chorobám obilnín, bez ochranných opatrení môže dôjsť k predčasnému zaschnutiu až 80 % rastlín v poraste.

Metódy ochrany


Základné ochranné opatrenie je výsev odolnej odrody - výber takých odrôd je predovšetkým u najcitlivejšej obilniny - jačmeňa (ozimného a predovšetkým jarného), ale značné rozdiely v odolnosti sú aj medzi odrodami pšenice. Nutným opatrením je v prípade múčnatky trávovej chemická ochrana. Voľbu prípravku je vhodné podriadiť konkrétnemu porastu a jeho aktuálnemu zdravotnému stavu. Ochrana proti múčnatke trávovej je obvykle spojená s ošetrením aj proti ďalším hubovým pôvodcom listových chorôb.

 

pole syngenta

Unix

Už žiadne zlomeniny

products bottle Syngenta

Artea Plus

Špičková ochrana listov aj klasov. Vysoko flexibilné a univerzálne použitie....