Múčnatka repy

Erysiphe betae


padli repne syngenta
padli repne syngenta
padli repne syngenta
padli repne syngenta
padli repne syngenta

Múčnatka na repe spôsobuje vreckatá huba Erysiphe betae. Na nadzemných častiach rastliny (predovšetkým na listoch) sa vytvárajú charakteristické belavé plstnaté povlaky mycéliá, ktoré postupne hustnú až je list takmer celý pokrytý. V neskoršej fáze sa na týchto povlakoch objavujú čierne bodky, čo sú plodnice huby (kleistothéciá). U repy je rastlina napádaná od začiatku júla až do jesene. Pri silnom napadnutí dochádza až k zasychávaniu listov. Patogén prežíva pomocou kleistothécií na hostitelských rastlinách, ďalej i na sadzačkách, repných klbôčkach či rastlinných zbytkoch. Šírenie medzi rastlinami v prieběhu vegetácie je zabezpečené pomocou konídií, ktoré sú unášané predovšetkým vetrom, ale i dažďom. Pre optimálny vývoj tejto choroby je potrebná vysoká vzdušná vlhkosť (postačuje však i 40 %) a teplejšie počasie (15-30°C), popr. nesprávne hnojenie dusíkom. Napriek tomu huba spôsobuje najväčšie škody v suchých a teplých oblastiach – to je dané rannou rosou, ktorá pre rozvoj huby postačuje. Pokiaľ je repa napadnutá skôr (júl) môže dôjsť i k významným stratám výťažnosti cukru (až 15-20 %), význam tejto choroby potom stúpa predovšetkým u repy pestovanej na osivo.