You are here

Mléč drsný

Sonchus asper 


     

Zaradenie škodlivého činiteľa


Dvojklíčnolisté buriny

Popis


Jednoročná, bielo mliečiaca burina so silným kolovým koreňom. Uprednostňuje vzdušné, vápenité, hlinité až piesčité pôdy. Má hrubú, dutú stonku. Kvetné úbory hladké, bez žľaznatých chĺpkov.

Rozlišovacie znaky


Primárne listy majú ostnatú špičku, rastliny pri poranení mliečia, stonkové Sonchus asper: Primárne listy sú dlho stonkové, okraje sú laločnaté (na rozdiel od Sonchus arvensis)

Obdobie vzchádzania


jar/leto

Riešenie Syngenta

corn syngenta

Lumax 537,5 SE

Selektívny herbicíd určený na kontrolu širokého spektra burín v kukurici.