Listáriky

Sitona 


Žír dospělců listopasů na listech
Typické zoubkování způsobené dospělci listopasů na hrachu

Plodiny


  • Bôb na zrno
  • Hrach

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia strukovín

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Chrobák: 3,6–5,3 mm dlhé, telo so základným čiernym sfarbením a svetlosivými, žltosivými až červenavo hnedými šupinkami. Krovky so svetlými a tmavými pozdĺžnymi pruhmi. Nosec krátky a široký, hore s prehĺbenou ryhou uprostred. Tykadlá paličkovité s kĺbom. Samčeky sú menšie než samičky. Larva: asi 6–7 mm dlhá, zakrivená, belavo sfarbená, apódna, hlava tmavožltá až tmavohnedá, s riedkymi chlpmi. Listárik sa živí listami strukovín a ďateľovín, ako je hrach, bôb, vika siata, lucerna, inkarnát aj ďalšie druhy ďateliny, fazúľ, seradela a hrachor.

Príznaky, možnosti zámeny


Na okrajoch listov bôbovitých rastlín sa nachádzajú oblúkovité požerky na okraji listov, ktoré nejdú príliš hlboko do čepele. Požer chrobákov je významný na vzchádzajúcom hrachu až do fázy 3. až 4. pravého listu, do tejto vývojovej fázy je odporúčaná aj ochrana. Larvy ožierajú korienky a bakteriálne hľúzky.

Biológia


Prvé chrobáky sa objavujú už na prelome marca a apríla a nalietavajú hneď do porastov. Ďalší nálet aj kladenie vajíčok prebieha postupne až do júla. Chrobák sa usadí obkročmo na okraj listu a ožiera ho oblúkovito pod sebou. Teraz sa považuje poškodenie okrajov listov požerom chrobákov za menej významné než poškodenie bakteriálnych hľúzok požerom lariev, v dôsledku ktorého sa silne zhoršuje zásobovanie rastliny dusíkom a je narušená aj pre celý osevný postup veľmi cenená schopnosť strukovín hromadiť dusíkaté látky. Pri bôbe môžu chrobáky pri svojom požere prenášať niektoré vírusy.

Hospodársky význam


Ide o často sa vyskytujúceho škodcu strukovín, u ktorého škodia chrobáky požerom na listoch a larvy požerom na bakteriálnych hľúzkach, ktoré pre rastlinu produkujú dusík. Pri bôbe môže listárik pri požere taktiež prenášať vírus mozaiky bôbu a vírus hnednutia semien bôbu.

Indikácia ošetrenia


Kritický počet chrobákov nie je známy. Neoficiálne sa uvádza 5–10 chrobákov/m2. Iba u ďateľovín pri vzchádzaní platí kritické číslo 5 až 10 chrobákov/100 rastlín. Chladné jarné počasie neprospieva požeru, naopak, suché a teplé počasie zvyšuje aktivitu aj škodlivosť chrobákov.