You are here

Lipnice roční

Poa annua


45-denní rostlinaRozlišovací znakyKlíční stadiumMladá rostlina10-denní rostlina - Vzcházející listy: úzké, jemné, ale poněkud silnější než u chundelky metliceObilky23-denní rostlina - Další listy: úzké, světle zelené, nejmladší list prohnutý, jazýček zašpičatělý

 

 

 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Jedno až viacročné, trsy tvoriaci lipnice
Výskyt: hojne rozšírená burinová tráva bez vyšších nárokov na pôdu, prednostne na vlhkých pôdach obsahujúcich dusík
Životnosť: v pôde < 5 rokov
Priemerný počet výhonov/rastlina: početné trsy vysokých výhonov
Rozmnožovanie: semenami, v priemere cca 450 (100–800) semien/rastlina
Škodlivosť: výrazne slabšia konkurenčná schopnosť než psiarka roľná alebo ježatka kuria

Rozlišovacie znaky


najmladšie listy: zložené
čepeľ listu: dvojryha, špička člnkovitá
pošva listu: lysá, stlačená a vystupujúca
jazýček: dlhý, biely, golierovitý
ušká: nemá

Obdobie vzchádzania


Klíčivosť: od jari do jesene (zimy), takmer po celý rok
Min. teplota klíčenia: od 2 °C
Hĺbka klíčenia: plytko klíčiaca