Lipnice obecná

Poa trivialis


Rozlišovací znaky
Lipnice obecná
Klíční stadium

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Viacročná, trsy tvoriaca lipnica (v poľných plodinách má len veľmi malý význam) Výskyt: na čerstvých až vlhkých hlinitých pôdach, najmä v ozimných obilninách na jeseň klíčiacich, ako aj v lucerne a porastoch ďateliny Rozmnožovanie: semenami a odnožami (vegetatívne)

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zložený čepeľ listu: dvojitá ryha, zašpicatená pošva: drsná, kýlovitá jazýček: zubatý, na starších výhonoch veľmi dlhý, v strede vytiahnutý