You are here

Laskavec ohnutý

Amaranthus retroflexu


   

Zaradenie škodlivého činiteľa


Dvojklíčnolisté buriny

Popis


Jednoročná burina s hojnou tvorbou semien, ktorá sa hojne vyskytuje prevažne na humóznych, priepustných pôdach bohatých na dusík.

Rozlišovacie znaky


Zárodočné aj pravé listy sú naspodku prevažne červené

Obdobie vzchádzania


jar až leto

Riešenie Syngenta

corn syngenta

Lumax 537,5 SE

Selektívny herbicíd určený na kontrolu širokého spektra burín v kukurici.