You are here

Larvy kováčikov - drôtovce

Elateridae 


 

 

 

 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Nešpecializovaní škodcovia

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Chrobáky majú pretiahnuté, štíhle, dopredu zúžené a ploché telo. Typickým znakom je schopnosť vymršťovať sa z pozície na chrbte rýchlym prehnutím tela v oblasti štítu. Žijú väčšinou skryto v tráve, pod hrudami alebo rastlinnými zvyškami. Väčšina druhov sa živí rastlinnou potravou alebo nektárom, niektoré druhy sú aj dravé. Dospelí jedinci nespôsobujú škody. Larvy sú silne pretiahnuté a tuhé, preto sa nazývajú drôtovce. Ich vývoj je viacročný 3–5 rokov. Žijú v pôde, trúchnivejúcom dreve alebo v rastlinných zvyškoch. Larvy môžu silne poškodiť vzchádzajúce rastliny, ale aj veľké hľuzy zemiakov, buľvy repy alebo korene koreňovej zeleniny. Kováčik obilný Agriotes lineatus Kováčik tmavý Agriotes obscurus Kováčik poľný Agriotes ustulatus Kováčik locikový Agriotes sputator Kováčik čierny Hemicrepidius niger Imágo: pretiahnuté telo, podľa druhu 6–17 mm dlhé. Sfarbenie je premenlivé hnedožlté, hnedé, čierne s kovovým leskom, červenohnedé. Larva: pretiahnutá silne chitinózna, oligopódny typ (tri páry krátkych hrudných končatín). Podľa druhu na konci 3- až 5-ročného vývoja 15–30 mm dlhé. Sfarbenie je okrové, žltohnedé alebo svetlohnedé. Žijú v pôde alebo rozkladajúcich sa rastlinných zvyškoch.

Príznaky, možnosti zámeny


Dospelí jedinci neškodia, larvy požerom silno poškodzujú klíčiace semená (obilia, kukurice, strukovín a pod.). Do dužnatých podzemných častí rastlín (hľuzy zemiakov, buľvy repy a pod.) vyžierajú hlboké úzke chodbičky. Často pletivá v okolí požerku zahnívajú. Poškodenie je typické, zámena je málo pravdepodobná.

Biológia


Prezimujúce chrobáky sa objavujú obvykle v apríli alebo máji. Dospelí jedinci sa môžu skrývať v rastlinnom podraste alebo tlejúcich rastlinných zvyškoch. Niektoré druhy však vyhľadávajú kvetenstvá najmä mrkvovitých rastlín. Dospelí jedinci sa živia predovšetkým rastlinnými šťavami, niektoré druhy sú aj mäsožravé. Od druhej polovice mája kladú samičky do pôdy 100–200 kusov vajíčok. Pre vývoj je nutná vysoká vlhkosť prostredia, inak zasychajú. Vyliahnuté larvy sú veľké len niekoľko milimetrov a vyžadujú vysokú vlhkosť. Z počiatku sa živia výhradne humusom. Ich vývoj je dlhý 3–5 rokov. Po prvom roku vývoja poškodzujú rastliny. Vyskytujú sa v pôde ohniskovo a najväčšie škody spôsobujú po zaoraní viacročných plodín najmä krmovín. Počas roku sa sťahujú do rôznych hĺbok podľa vlhkosti pôdy. Larvy vyhľadávajú vlhkú, ale nepremokrenú pôdu.

Hospodársky význam


Najväčšie škody spôsobujú larvy na jar a na jeseň poškodzovaním klíčiacich semien – obilia, kukurice alebo dužnatých podzemných častí rastlín – hľuzy, korene alebo buľvy. Poškodené časti často zahnívajú.

Indikácia ošetrenia


Prah škodlivosti zistíme pomocou zemiakových hľúz a leží medzi 1 až 2 larvami na štvorcový meter. Zisťovanie prahových hodnôt je doteraz veľmi náročné, pretože rozmiestnenie lariev na poli je veľmi nepravidelné. Preventívne je možné proti drôtovcom použiť morenie osiva insekticídmi alebo použiť granulovaný insekticíd do riadkov pri siatí.