You are here

Kyjanička purpurová (Námeľ)

Claviceps purpurea 


Príznaky, možnosti zámeny


Najtypickejším príznakom sú čiernohnedé tvrdé skleróciá huby, ktorá sa tvorí v zrejúcich klasoch. Menej nápadné sú príznaky vyvolané v priebehu kvitnutia - z infikovaných kvetov sa uvoľnujú spóry huby, ktoré sú kryté medovicou. Tá je viditeľná ako zlatožlté kvapky na kláskoch.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huba prežíva na pozemku vo forme sklerócií. Z nich na prelome jari a leta vyrastajú plodničky, v ktorých sa tvoria spóry. Tie sú vetrom, prípadne hmyzom roznášané na kvitnúce rastliny. Patogén napadá množstvo kultúrnych aj divých druhov čeľadi Poaceae. Z tráv sú citlivé na ochorenie napríklad mätonohy, lipnice, kostrava červená. Obilniny môžu byť napadnuté všetky, u nás sa námel stává problematickým predovšetkým na žite.

Dispozičné faktory


Vznik infekcie a šírenie ochorenia je pravdepodobnejšie v rokoch po mrazivej zime, so zrážkovo normálnou, prípadne nadnormálnou neskorou jarou. Rozvoju infekcie napomáha chladné a daždivé počasie v čase kvitnutia obilnín (resp. tráv). Z obilnín sú v našich podmienkach najnáchylnejšie k napadnutiu hybridnej odrody žita.

Hospodársky význam


Početnosť napadnutých rastlín v poraste obyčajne nie je taká veľká, aby vplyvom choroby došlo k výraznému zníženiu množstva zožatého zrna. Hlavný význam má fakt, že skleróciá Claviceps purpurea obsahujú zdraviu škodlivé alkaloidy, ktoré môžu byť zdrojom zdravotných problémov konzumentov.

Metódy ochrany


Podporným opatrením je dôsledné čistenie osiva tak, aby neobsahovalo žiadne skleróciá Claviceps purpurea. Účinná by bola fungicídna ochrana v čase kvitnutia, v ČR ale nie je do obilnín pre tento účel registrovaný žiadny prípravok.