Kvetárka všežravá

Delia florilega 


Poškozené vzcházející fazole larvami květilky všežravé

Zaradenie škodlivého činiteľa


Nešpecializovaní škodcovia

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Imágo: polovičná veľkosť muchy domácej (4–6 mm), sivé sfarbenie, 3 pozdĺžne hnedé pruhy na hornej strane hrude a jeden čierny pruh na zadočku. Larva: 6–7 mm dlhá, acephalná, dva čierne ústne háčiky, zadoček s 8 menšími okrajovými kužeľovitými výrastkami a 6 väčšími strednými výrastkami. Kukla:lesklo hnedá, súdočkovitá, asi 5 mm dlhá. Larvy škodia pod povrchom pôdy, najmä v štádiu klíčenia obilnín, kukurice, zemiakov, cukrovej repy, ďateliny, lucerny a záhradného bôbu, hrachu, kelu, uhoriek a špargle.

Príznaky, možnosti zámeny


Larvy jesennej generácie poškodzujú požerom klíčiace osivo alebo koleoptyly a taktiež korene ozimín. Zrno potom vôbec neklíči alebo klíček odumiera. Podobné škody vznikajú v kukurici požerom lariev 1. generácie, zvlášť pri napadnutí jednotlivých zŕn viacerými larvami. 2. generácia môže spôsobovať podobné poškodenie klíčkov bôbu. Poškodenie klíčkov a vzchádzajúcich rastlín môže byť spôsobené okrem iných taktiež zunčavkou, kvetárkou obilnou, drôtovcami a slimákmi.

Biológia


Prezimuje kukla v pôde. Prinajmenšom v klimaticky vhodných oblastiach je potrebné počítať s tromi prekrývajúcimi sa generáciami. Dospelí jedinci sa objavujú v máji, júni až júli a v septembri až októbri. Samička kladie až 90 vajíčok prednostne do čerstvo nakyprenej, vlhkej pôdy, bohatej na humus. Larvy sa môžu živiť taktiež organickou hmotou alebo zvyškami rastlín v pôde. Na kultúrnych rastlinách sú škodlivé predovšetkým vtedy, ak sú oslabené nevhodnými podmienkami na rast alebo sa vyvíjajú len pomaly; za podmienok priaznivých pre rast rastliny napadnutia odrastajú. Dorastené larvy sa kuklia 2–4 cm hlboko v pôde. Pri 20 °C trvá vývoj od vajíčka do štádia dospelého jedinca presne 4 týždne. S poškodením je potrebné počítať na tých pozemkoch, kde boli ako predplodiny náchylné plodiny, ako je bôb, hrach alebo hlúboviny. Nakyprená pôda bohatá na humus podnecuje kvetárku k vyššej znáške vajíčok. Chladné a daždivé počasie znižuje jej aktivitu.

Hospodársky význam


V poľných podmienkach spôsobuje len zriedka ekonomicky významné škody. Väčšie škody spôsobuje v krytých priestoroch a menších plochách najmä na strukovinách a niektorých zeleninách.