You are here

Kvetárka repová

Pegomya hyoscyami


Květilka řepná - dospělecKvětilka řepná - dospělec, detailMiny na listech způsobené larvami květilky řepné

 

 

 Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia repy

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Imágo: 5–6 mm dlhé, telo a nohy sivé, oči červené. Larva: 6–8 mm dlhá, apódna, belavo sfarbená, na prednej časti do špičky vybiehajúce čierne ústne háčiky, na zadnej časti 12 krátkych bradavčitých výrastkov, usporiadaných do venca. Kukla: 5 mm dlhá, súdočkovitá, hnedá, 2 malé hrbolčeky na zadnom konci. Kvetárka repová napadá cukrovú a kŕmnu repu, mangold a špenát, v malej miere taktiež ostatné mrlíkovité.

Príznaky, možnosti zámeny


Na zárodočných aj pravých listoch sa objavujú najskôr chodbičkové míny, ktoré sa potom rozširujú do priesvitných belavo zelených plošných mín. Tie následne zasychajú a sfarbujú sa do hneda. Tieto príznaky nie je možné odlíšiť od poškodenia inými mínerkami, ale inak sú nezameniteľné.

Biológia


Kvetárka repová prezimuje ako kukla v pôde, dospelí jedinci sa liahnu na prelome apríla a mája, asi v období kvitnutia višní. Asi o 10–14 dní neskôr začína kladenie vajíčok (asi 50–70 na samičku), pričom sú biele vajíčka dlhé 0,8 mm väčšinou kladené ako znáška jedno vedľa druhého na spodnej strane listov. Po 4–8 dňoch sa liahnu larvy, ktoré k svojmu vývoju do štádia kukly potrebujú podľa teploty 9–22 dní a pritom sa dvakrát zvliekajú. Štádium kukly (2–5 cm hlboko v pôde) trvá 18–22 dní, pri prezimovaní asi 8 mesiacov. V priebehu roka sa vyvíjajú tri generácie, ktoré sa môžu vzájomne prekrývať. Dospelí jedinci žijú až 35 dní.

Hospodársky význam


V neošetrovaných porastoch je potrebné očakávať vyššie škody pri silnejšom skorom napadnutí (2.–6. pravý list). V tomto čase by počet životaschopných vajíčok nemal podstatne prevýšiť počet listov. Pre požer lariev prvej generácie je zničenie 20 % asimilačnej plochy listov hranicou tolerancie. 2. a 3. generácia nespôsobujú žiadne ekonomicky významné škody.