Kvetárka kapustová

Delia radicum 


Poškozený kořen řepky larvou květilky zelné
Larva květilky zelné na kořeni řepky

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia repky

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Imágo: 5–6 mm dlhé, s červenou škvrnou na striebristo bielom čele. Samčeky sú čiernosivé, samičky hnedosivé. Larva: 7–8 mm dlhá, žlto biela, apódna, acephalná. Kukla: 4–7 mm dlhá, súdočkovitá.

Príznaky, možnosti zámeny


Koreňový krček a koreň mladých aj starších rastlín repky sú hnedo sfarbené a určité časti začínajú zahnívať, postranné korene sú čiastočne odumreté a pri ťahu rastlina v pôde nedrží. Na koreňovom systéme a taktiež v oblasti koreňového krčka je možné nájsť vyžrané chodbičky a odumreté pletivo, kde sa nachádzajú larvy kvetárky kapustovej. Tie sa taktiež môžu vyskytovať v chodbičkách od lariev skočky repkovej (P. chrysocephala) a rôznych krytonosov (Ceutorhynchus spp.) a zväčšovať tak straty spôsobené týmito škodcami. Silno napadnuté rastliny zaostávajú v raste a môžu odumierať.

Biológia


Kvetárka kapustová v apríli až máji opúšťa pôdu, kde prezimovala ako súdočkovitá kukla. Asi po týždni kladie samička svoje 1 mm dlhé biele vajíčka - asi 100 kusov - v malých skupinkách na koreňový krček alebo do blízkej malej trhliny v pôde. 4–8 dní po nakladení sa liahnu larvy, ktoré najprv žerú na postranných koreňoch a neskôr na hlavnom koreni a koreňovom krčku. Po 3–4 týždňoch sa kuklia normálne v pôde, zriedka aj v mieste požeru. Druhá generácia sa objavuje na prelome júla a augusta a tretia generácia v septembri až októbri. Táto generácia potom môže priamo osídľovať vysiatu repku alebo rastliny z výdrvu. Kvetárka kapustová žije asi 8–15 dní.

Hospodársky význam


Repka je ohrozovaná hlavne prvou generáciou, predovšetkým ak je sucho v máji a júni. Pri silnom napadnutí na jeseň, kedy je zničená viac než polovica povrchu koreňov, je možné očakávať straty rastlín.

Prah hospodárskej škodlivosti


Nie je známy.