You are here

Krytonos štvorzubý

Ceutorhynchus pallidactylus 


Krytonosec čtyřzubý - dospělecLarvy krytonosce čtyřzubého v řapíku

 

Plodiny


  • Repka olejná
  • Zelenina kapustovitá
  • Zelenina kapustovitá - semenné porasty

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia repky

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Chrobák: 2,5–3 mm dlhý, horná strana so sivobielymi škvrnami a porastená šupinovitými chlpmi, nohy červenavo žlté až hrdzavo hnedé, krovky so svetlou, belavou škvrnou na báze pod štítom. Larva: 4–5 mm dlhá, belavá, rohlíkovito stočená, apódna, hlava žltohnedá, bez sety na hornej časti. Kukla: špinavo biela

Príznaky, možnosti zámeny


Prvými viditeľnými príznakmi sú vpichy po kladení vajíčok. Vnútri stonky larvy vyžierajú chodbičky, ktoré sú trusom sfarbené do hneda. Oproti napadnutiu krytonosom repkovým rastie stonka aj naďalej rovno (nedochádza k rastovým deformáciám). Pri silnom napadnutí sa môže prejavovať oneskorenie v raste. Otvory prevŕtané na báze stonky predstavujú vstupné brány pre sekundárne infekcie hubamiPhoma lingam a Verticilium dahliae. Príznaky je možné zameniť s príznakmi napadnutia krytonosom repkovým Ceutorhynchus napi - deformácia stonky v tvare S a s raným štádiom požeru lariev skočky repkovej Psylliodes chrysocephala.

Biológia


Krytonos štvorzubý prezimuje pod pokrývkou z lístia a objavuje sa v porastoch repky v rovnakom čase ako krytonos repkový alebo o niekoľko dní neskôr. Po úživnom požere nasleduje kladenie vajíčok do žiliek mladých listov. Larvy vyžierajú stopky, stredné rebrá a stonky. Po opustení rastliny sa larvy kuklia v pôde. V období zberu repky sa objavujú mladé chrobáky, ktoré neskôr vyhľadávajú zimovisko.

Hospodársky význam


Vzhľadom na to, že pri napadnutí rastlín nedochádza k deformáciám či znetvoreniam stonky, je vyhodnotenie škôd oveľa ťažšie než u krytonosa repkového. K tomu ešte prispieva aj skutočnosť, že ako príznak napadnutia sa objavuje taktiež predčasné dozrievanie, ktoré je ľahko zameniteľné s príznakmi spôsobenými bielou hnilobou stonky Sclerotinia sclerotiorum. Straty na výnose môžu dosahovať 20 % aj viac.

Prah hospodárskej škodlivosti


Nálet krytonosa štvorzubého do porastu sa môže sledovať pomocou žltých misiek. Presný prah škodlivosti zatiaľ nie je k dispozícii, pretože chýba spoľahlivá metóda sledovania. Ako pri krytonosovi repkovom je možné použiť predbežnú hodnotu 10 chrobákov/miska/3 dni v období od konca februára do polovice apríla. Misky (najmenej jedna miska na pole) sú nainštalované vo výške vrcholkov porastu 25 m od okraja a kontrolujú sa v dvoj až trojtýždňových intervaloch.